god of death

First Team Coach
 • Content Count

  4
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

4 ธรรมดา

1 Follower

About god of death

 • Rank
  ทดสอบฝีเท้า
 1. god of death

  แนะนำเวปบิทมาแรง

  กฎระเบียบของเวป Fm-Thai ส่วนที่ 1 ข้อแนะนำในการตั้งกระทู้ 1.1. ก่อนการตั้งกระทู้เพื่อถามคำถาม กรุณา "ค้นหา" คำตอบด้วยตัวเองดูก่อน อาจเป็นได้ว่ามีคนเคยถามปัญหาเดียวกัน หรือคำถามที่คล้ายคลึงกันไว้ก่อนหน้านี้แล้ว การ "ค้นหา" สามารถทำได้โดยง่าย ด้วยการคลิ๊กที่ปุ่ม "ค้นหา" จากนั้นพิมพ์สิ่งที่ต้องการในลงช่องค้นหาและคลิ๊กที่ปุ่ม "ค้นหา" 1.2. หากค้นหาแล้วไม่พบคำตอบที่ต้องการปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้คำค้นหาที่ไม่ตรง ให้ลองเปลี่ยนคำ(Keywords) ที่ใช้ในการ "ค้นหา" ก็อาจทำให้ได้รับคำตอบตรงที่ต้องการหากพยายามค้นหาแล้ว และไม่พบคำตอบที่ต้องการ จึงตั้งกระทู้ใหม่เพื่อสร้างคำถามอีกครั้ง 1.3. การตั้งกระทู้ หรือตอบกระทู้ ควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพ โปรดงดเว้นการใช้ถ้อยคำที่หยาบคายหรือใช้ถ้อยคำเพื่อระบาย โจมตี พาดพิง อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่ม หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 1.4. หลีกเลี่ยงการตั้งกระทู้ โดยใช้ชื่อกระทู้ที่สั้นจนเกินไป และไม่สื่อความหมาย หรือเพื่อเรียกร้องความสนใจ เช่น ..."ช่วยด้วย" , "ด่วน" , "รบกวนท่านผู้รู้" , "รีบเข้ามาดู" หรือข้อความลักษณะอื่นใดในทำนองนี้ การตั้งกระทู้ โดยใช้ชื่อกระทู้ที่สั้นจนเกินไป และไม่สื่อความหมาย จะทำให้ผู้อ่านรู้สึกไปในทางลบมากกว่าเหมือนถูกก่อกวน รู้สึกไม่อยากตอบคำถาม และมักจะมองข้ามกระทู้ที่ตั้งชื่อหัวข้อลักษณะนี้ไป 1.5. การตั้งกระทู้โดยใช้ชื่อกระทู้ที่ชัดเจน ทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจถึงปัญหาของคุณได้เลย และสามารถตัดสินใจได้ว่าผู้อ่านทราบถึงวิธี การแก้ปัญหาของคุณหรือไม่ ดังนั้น การตั้งกระทู้โดยใช้ชื่อกระทู้ที่ชัดเจน จะทำให้กระทู้ที่คุณตั้งขึ้น มีผู้ตอบที่ชัดเจนตรงประเด็น 1.6. เมื่อตั้งคำถามแล้ว กรุณาอย่าตั้งคำถามใหม่และซ้ำคำถามเดิม ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพราะเป็นไปได้ยากที่ว่าในภายหลังจากที่คุณตั้งคำถามแล้วจะมีคนรีบมาตอบคำ ถามให้โดยทันที 1.7. ควรเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างของบุคคลอื่น :เนื่องจากเป็นไปได้ยากมากที่จะให้แต่ละคนมีความคิดเห็นตรงกันทั้งหมดการ แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างควรจะกระทำเพื่อเป็นการนำไปสู่การแก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้น 1.8. ผู้ใช้งานทุกท่าน โปรดพึงระมัดระวังในการวางข้อความใด ทั้งที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลสำคัญ อันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อตนเองตามมาได้ บริเวณหน้าเว็บบอร์ด อาทิเช่น .. ที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ , อีเมล์ , รหัสผ่าน หรือข้อความในลักษณะใดอันอาจจะส่งผลเสียต่อตนเอง หรือบุคคลอื่น โดยที่มิจฉาชีพ อาจสามารถนำข้อมูลที่บันทึกอยู่ในกระดานสนทนาฯ แห่งนี้ไปใช้แสวงหาประโยชน์อื่นอันมิชอบได้ ดังนั้น ผู้ดูแลเว็บไซต์ไม่ขอรับผิดชอบความเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นได้ โดยเหตุนัยลักษณะนี้ 1.9. กระดานสนทนาเว็บไซต์แห่งนี้ได้เปิดให้สาธารณชนทุกระดับสามารถเข้าร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนและ แสดงความคิดเห็นใดๆได้โดยอิสระภายใต้กรอบกติกา "การใช้งานกระดานสนทนาฯ" ที่วางไว้ดังนั้นทุกๆ ความคิดเห็นที่ได้อ่านบนกระดานสนทนาเว็บไซต์แห่งนี้ โปรดพิจารณาความคิดเห็นที่ได้รับมาอย่างรอบคอบก่อนนำไปปฏิบัติตามนะครับ ส่วนที่2 ข้อตกลงและบทลงโทษของการใช้งานกระดานสนทนา(เวบบอร์ด) 2.1. ทุกความคิดเห็นจะถูกส่งขึ้นระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยอิสระ แต่ต้องเป็นไปตามข้อตกลงในการใช้บอร์ดและข้อแนะนำในการตั้งกระทู้ 2.2. ทุกความคิดเห็นที่ส่งขึ้นมาที่ระบบ ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ 2.3. การโพสต์หัวข้อ และกระทู้ หรือการแสดงความคิดเห็นใดๆ ในบอร์ดทุกครั้งให้เป็นไปตามนี้ 2.3.1 ห้ามมิให้กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการล่วงละเมิด อันจะส่งผลกระทบให้เกิดความเสื่อมเสีย และเสียหายถึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันที่เคารพของคนไทย บทลงโทษ : ถ้าหากพบเห็นทางผู้ดูแลเว็บไซต์จะลบกระทู้, โพสต์ดังกล่าว ผู้โพสต์จะถูกปรับ 100 % และพ้นสถานภาพจากการเป็นสมาชิกถาวร 2.3.2 ห้ามโพสต์ข้อความโฆษณา และประชาสัมพันธ์ใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ให้รวมถึงการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายลักษณะ(ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน) การจะซื้อ จะขาย แลกเปลี่ยน , การหลอกลวง , ชวนเชื่อ , เชิญชวน , ชักจูง ,มีนัยแอบแฝง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดทุกรูปแบบ ทั้งโดยตรง และโดยอ้อม บทลงโทษ : ถ้าหากพบเห็นทางผู้ดูแลระบบจะลบกระทู้, โพสต์ดังกล่าว ผู้โพสต์จะถูกปรับ 100 % และพ้นสถานภาพจากการเป็นสมาชิกถาวร 2.3.3 ห้ามโพสต์ขอ , แลกเปลี่ยน , แจกสื่อบันเทิงทุกชนิดที่มีลิขสิทธิ์ ทั้งในรูปแบบเสียงเพลง , ภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบทั้งไทยและต่างประเทศ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บทลงโทษ : ถ้าหากพบเห็นทางผู้ดูแลระบบจะลบกระทู้, โพสต์ดังกล่าวและผู้โพสต์จะถูกปรับ 70-90 % และระงับการใช้งานกระดานสนทนาเป็นเวลา 45-90 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ดูแลเว็บไซต์ 2.3.4 ห้ามโพสต์เนื้อหาใดๆ ที่ประกอบด้วย ข้อความ ภาพ เสียง (ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน) รวมถึงการสมัครใช้ไอดีชื่อเพื่อเข้างานใช้เวปบอร์ด ในลักษณะเข้าข่ายการลามก อนาจาร ผิดศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม บทลงโทษ : ถ้าหากพบเห็นทางผู้ดูแลเว็บไซต์จะลบกระทู้, โพสต์ดังกล่าว ผู้โพสต์จะถูกปรับ 50-60 % และระงับการใช้งานกระดานสนทนาเป็นเวลา 20-30 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ดูแลเว็บไซต์ 2.3.5 โปรดงดเว้น การใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ , การใช้คำที่หยาบคาย เสียดสี ส่อเสียด ดูหมิ่น หรือประโยค และข้อความอันจะมีความหมาย ที่จะสื่อถึงการแสดงออกทางความคิดเห็น ไปในทางยั่วยุ ยุยงส่งเสริม กล่าวหา ให้ร้าย ฯลฯต่อบุคคลอื่นและอื่นๆ เหล่านี้ เป็นต้น บทลงโทษ : ถ้าหากพบเห็นทางผู้ดูแลเว็บไซต์จะลบกระทู้, โพสต์ดังกล่าว ผู้โพสต์จะถูกปรับ 30-40 % และระงับการใช้งานกระดานสนทนาเป็นเวลา 7-14 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ดูแลเว็บไซต์ 2.3.6 โปรดงดเว้น การโพสต์หรือการกระทำใดๆ ที่จะส่งผลให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือสร้างความเสียหาย อันจะมีผลกระทบต่อส่วนรวม , ผลกระทบต่อกลุ่ม , ผลกระทบกับบุคคล จนเป็นเหตุข้อพิพาท นำมาสู่ความขัดแย้งและเกิดความแตกแยกในมวลสมาชิกได้ บทลงโทษ : ถ้าหากพบเห็นทางผู้ดูแลเว็บไซต์จะลบกระทู้, โพสต์ดังกล่าว ผู้โพสต์จะถูกปรับ 20 % และระงับการใช้งานกระดานสนทนาเป็นเวลา 3 วัน 2.4. ผู้ดูแลเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าดำเนินการใดๆ ที่จะมีผลต่อสถานภาพความเป็นสมาชิก หัวข้อและกระทู้ รวมถึงการลบและแก้ไขในแต่ละความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดให้ทราบ 2.5. ลักษณะอื่นใดที่นอกเหนือและไม่ได้ระบุไว้, มีมุมมองหรือความหมายที่เห็นต่างไปที่ไม่ได้จัดรวมไว้ในหัวข้อ 1 - 5 นี้ให้อยู่ในการอนุโลมและดุลยพินิจของผู้ดูแลเว็บไซต์ 2.6. คำตัดสินของผู้ดูแลเว็บไซต์ ถือเป็นที่สิ้นสุด และหากสมาชิกท่านใดละเมิดกฏข้อตกลงในการใช้บอร์ดข้อใดข้อหนึ่ง จะต้องได้รับบทลงโทษตามที่กำหนดไว้ รายละเอียดของการเตือนที่เพิ่มขึ้นมา เตือน 10% จะยังไม่โดนแบน เตือน 20% แบน 3 วัน เตือน 30% แบน 7 วัน เตือน 40% แบน 14 วัน เตือน 50% แบน 20 วัน เตือน 60% แบน 30 วัน เตือน 70% แบน 45 วัน เตือน 80% แบน 60 วัน เตือน 90% แบน 3 เดือน *************************