อยากจะเพิ่มรูป Martin Ødegaard คับต้องทำยังไงคับ
0

2 posts in this topic

วานผู้รู้ช่วยส่งเคราะห์หน่อยนะครับ

 

อยากได้วิธีการลง...ขอคุณนะครับ

Share this post


Link to post
Share on other sites

เปิดไฟล์ config.xml ใน Documents\Sports Interactive\Football Manager 2015\graphics ด้วย Notepad

จะเป็นCode ดังตัวอย่าง


<record>
<!-- resource manager options -->

<!-- don't preload anything in this folder -->
<boolean id="preload" value="false"/>

<!-- turn off auto mapping -->
<boolean id="amap" value="false"/>

<!-- picture mappings -->
<!-- the following XML maps pictures inside this folder into other positions
in the resource system, which allows this folder to be dropped into any
place in the graphics folder and still have the game pick up the graphics
files from the correct places
-->

<list id="maps">
<record from="856963" to="graphics/pictures/person/856963/portrait"/>
<record from="7983965" to="graphics/pictures/person/7983965/portrait"/>
<record from="836911" to="graphics/pictures/person/836911/portrait"/>
<record from="43037008" to="graphics/pictures/person/43037008/portrait"/>
<record from="43050913" to="graphics/pictures/person/43050913/portrait"/>
<record from="1394631570" to="graphics/pictures/person/1394631570/portrait"/>
</list>
</record>

 

สีแดงไอดีนักเตะสีเขียวชื่อรูป(แก้ชื่อรูปตามไอดีนักเตะ)ทำเสร็จSAVEแล้วไปแก้ซื่อไฟล์Notepadเป็น config.xml เสร็จเอารูปและไฟล์ที่ได้มาอยู่Folderในเดียวกันไปวางเหมือนการลงรูปปกติ สรุปพิมพ์เลียนแบบเข้าไปในCodeแต่เปลี่ยนแค่ชื่อรูปกับไอดีนักเตะนั้นๆ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://www.fm-thai.com/guide/view.php?id=143

Edited by Alonemo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
0