Jump to content

god of death

First Team
  • Content Count

    4
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

4 ธรรมดา

1 Follower

About god of death

  • Rank
    ทดสอบฝีเท้า
  1. กฎระเบียบของเวป Fm-Thai ส่วนที่ 1 ข้อแนะนำในการตั้งกระทู้ 1.1. ก่อนการตั้งกระทู้เพื่อถามคำถาม กรุณา "ค้นหา" คำตอบด้วยตัวเองดูก่อน อาจเป็นได้ว่ามีคนเคยถามปัญหาเดียวกัน หรือคำถามที่คล้ายคลึงกันไว้ก่อนหน้านี้แล้ว การ "ค้นหา" สามารถทำได้โดยง่าย ด้วยการคลิ๊กที่ปุ่ม "ค้นหา" จากนั้นพิมพ์สิ่งที่ต้องการในลงช่องค้นหาและคลิ๊กที่ปุ่ม "ค้นหา" 1.2. หากค้นหาแล้วไม่พบคำตอบที่ต้องการปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้คำค้นหาที่ไม่ตรง ให้ลองเปลี่ยนคำ(Keywords) ที่ใช้ในการ "ค้นหา" ก็อาจทำให้ได้รับคำตอบตรงที่ต้องการหากพยายามค้นหาแล้ว และไม่พบคำตอบที่ต้องการ จึงตั้งกระทู้ใหม่เพื่อสร้างคำถามอีกครั้ง 1.3. การตั้งกระทู้ หรือตอบกระทู้ ควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพ โปรดงดเว้นการใช้ถ้อยคำที่หยาบคายหรือใช้ถ้อยคำเพื่อระบาย โจมตี พาดพิง อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่ม หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 1.4. หลีกเลี่ยงการตั้งกระทู้ โดยใช้ชื่อกระทู้ที่สั้นจนเกินไป และไม่สื่อความหมาย หรือเพื่อเรียกร้องความสนใจ เช่น ..."ช่วยด้วย" , "ด่วน" , "รบกวนท่านผู้รู้" , "รีบเข้ามาดู" หรือข้อความลักษณะอื่นใดในทำนองนี้ การตั้งกระทู้ โดยใช้ชื่อกระทู้ที่สั้นจนเกินไป และไม่สื่อความหมาย จะทำให้ผู้อ่านรู้สึกไปในทางลบมากกว่าเหมือนถูกก่อกวน รู้สึกไม่อยากตอบคำถาม และมักจะมองข้ามกระทู้ที่ตั้งชื่อหัวข้อลักษณะนี้ไป 1.5. การตั้งกระทู้โดยใช้ชื่อกระทู้ที่ชัดเจน ทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจถึงปัญหาของคุณได้เลย และสามารถตัดสินใจได้ว่าผู้อ่านทราบถึงวิธี การแก้ปัญหาของคุณหรือไม่ ดังนั้น การตั้งกระทู้โดยใช้ชื่อกระทู้ที่ชัดเจน จะทำให้กระทู้ที่คุณตั้งขึ้น มีผู้ตอบที่ชัดเจนตรงประเด็น 1.6. เมื่อตั้งคำถามแล้ว กรุณาอย่าตั้งคำถามใหม่และซ้ำคำถามเดิม ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพราะเป็นไปได้ยากที่ว่าในภายหลังจากที่คุณตั้งคำถามแล้วจะมีคนรีบมาตอบคำ ถามให้โดยทันที 1.7. ควรเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างของบุคคลอื่น :เนื่องจากเป็นไปได้ยากมากที่จะให้แต่ละคนมีความคิดเห็นตรงกันทั้งหมดการ แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างควรจะกระทำเพื่อเป็นการนำไปสู่การแก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้น 1.8. ผู้ใช้งานทุกท่าน โปรดพึงระมัดระวังในการวางข้อความใด ทั้งที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลสำคัญ อันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อตนเองตามมาได้ บริเวณหน้าเว็บบอร์ด อาทิเช่น .. ที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ , อีเมล์ , รหัสผ่าน หรือข้อความในลักษณะใดอันอาจจะส่งผลเสียต่อตนเอง หรือบุคคลอื่น โดยที่มิจฉาชีพ อาจสามารถนำข้อมูลที่บันทึกอยู่ในกระดานสนทนาฯ แห่งนี้ไปใช้แสวงหาประโยชน์อื่นอันมิชอบได้ ดังนั้น ผู้ดูแลเว็บไซต์ไม่ขอรับผิดชอบความเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นได้ โดยเหตุนัยลักษณะนี้ 1.9. กระดานสนทนาเว็บไซต์แห่งนี้ได้เปิดให้สาธารณชนทุกระดับสามารถเข้าร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนและ แสดงความคิดเห็นใดๆได้โดยอิสระภายใต้กรอบกติกา "การใช้งานกระดานสนทนาฯ" ที่วางไว้ดังนั้นทุกๆ ความคิดเห็นที่ได้อ่านบนกระดานสนทนาเว็บไซต์แห่งนี้ โปรดพิจารณาความคิดเห็นที่ได้รับมาอย่างรอบคอบก่อนนำไปปฏิบัติตามนะครับ ส่วนที่2 ข้อตกลงและบทลงโทษของการใช้งานกระดานสนทนา(เวบบอร์ด) 2.1. ทุกความคิดเห็นจะถูกส่งขึ้นระบบโดยอัตโนมัติ เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยอิสระ แต่ต้องเป็นไปตามข้อตกลงในการใช้บอร์ดและข้อแนะนำในการตั้งกระทู้ 2.2. ทุกความคิดเห็นที่ส่งขึ้นมาที่ระบบ ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ 2.3. การโพสต์หัวข้อ และกระทู้ หรือการแสดงความคิดเห็นใดๆ ในบอร์ดทุกครั้งให้เป็นไปตามนี้ 2.3.1 ห้ามมิให้กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการล่วงละเมิด อันจะส่งผลกระทบให้เกิดความเสื่อมเสีย และเสียหายถึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันที่เคารพของคนไทย บทลงโทษ : ถ้าหากพบเห็นทางผู้ดูแลเว็บไซต์จะลบกระทู้, โพสต์ดังกล่าว ผู้โพสต์จะถูกปรับ 100 % และพ้นสถานภาพจากการเป็นสมาชิกถาวร 2.3.2 ห้ามโพสต์ข้อความโฆษณา และประชาสัมพันธ์ใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ให้รวมถึงการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายลักษณะ(ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน) การจะซื้อ จะขาย แลกเปลี่ยน , การหลอกลวง , ชวนเชื่อ , เชิญชวน , ชักจูง ,มีนัยแอบแฝง เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดทุกรูปแบบ ทั้งโดยตรง และโดยอ้อม บทลงโทษ : ถ้าหากพบเห็นทางผู้ดูแลระบบจะลบกระทู้, โพสต์ดังกล่าว ผู้โพสต์จะถูกปรับ 100 % และพ้นสถานภาพจากการเป็นสมาชิกถาวร 2.3.3 ห้ามโพสต์ขอ , แลกเปลี่ยน , แจกสื่อบันเทิงทุกชนิดที่มีลิขสิทธิ์ ทั้งในรูปแบบเสียงเพลง , ภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบทั้งไทยและต่างประเทศ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บทลงโทษ : ถ้าหากพบเห็นทางผู้ดูแลระบบจะลบกระทู้, โพสต์ดังกล่าวและผู้โพสต์จะถูกปรับ 70-90 % และระงับการใช้งานกระดานสนทนาเป็นเวลา 45-90 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ดูแลเว็บไซต์ 2.3.4 ห้ามโพสต์เนื้อหาใดๆ ที่ประกอบด้วย ข้อความ ภาพ เสียง (ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน) รวมถึงการสมัครใช้ไอดีชื่อเพื่อเข้างานใช้เวปบอร์ด ในลักษณะเข้าข่ายการลามก อนาจาร ผิดศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม บทลงโทษ : ถ้าหากพบเห็นทางผู้ดูแลเว็บไซต์จะลบกระทู้, โพสต์ดังกล่าว ผู้โพสต์จะถูกปรับ 50-60 % และระงับการใช้งานกระดานสนทนาเป็นเวลา 20-30 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ดูแลเว็บไซต์ 2.3.5 โปรดงดเว้น การใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ , การใช้คำที่หยาบคาย เสียดสี ส่อเสียด ดูหมิ่น หรือประโยค และข้อความอันจะมีความหมาย ที่จะสื่อถึงการแสดงออกทางความคิดเห็น ไปในทางยั่วยุ ยุยงส่งเสริม กล่าวหา ให้ร้าย ฯลฯต่อบุคคลอื่นและอื่นๆ เหล่านี้ เป็นต้น บทลงโทษ : ถ้าหากพบเห็นทางผู้ดูแลเว็บไซต์จะลบกระทู้, โพสต์ดังกล่าว ผู้โพสต์จะถูกปรับ 30-40 % และระงับการใช้งานกระดานสนทนาเป็นเวลา 7-14 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ดูแลเว็บไซต์ 2.3.6 โปรดงดเว้น การโพสต์หรือการกระทำใดๆ ที่จะส่งผลให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือสร้างความเสียหาย อันจะมีผลกระทบต่อส่วนรวม , ผลกระทบต่อกลุ่ม , ผลกระทบกับบุคคล จนเป็นเหตุข้อพิพาท นำมาสู่ความขัดแย้งและเกิดความแตกแยกในมวลสมาชิกได้ บทลงโทษ : ถ้าหากพบเห็นทางผู้ดูแลเว็บไซต์จะลบกระทู้, โพสต์ดังกล่าว ผู้โพสต์จะถูกปรับ 20 % และระงับการใช้งานกระดานสนทนาเป็นเวลา 3 วัน 2.4. ผู้ดูแลเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าดำเนินการใดๆ ที่จะมีผลต่อสถานภาพความเป็นสมาชิก หัวข้อและกระทู้ รวมถึงการลบและแก้ไขในแต่ละความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดให้ทราบ 2.5. ลักษณะอื่นใดที่นอกเหนือและไม่ได้ระบุไว้, มีมุมมองหรือความหมายที่เห็นต่างไปที่ไม่ได้จัดรวมไว้ในหัวข้อ 1 - 5 นี้ให้อยู่ในการอนุโลมและดุลยพินิจของผู้ดูแลเว็บไซต์ 2.6. คำตัดสินของผู้ดูแลเว็บไซต์ ถือเป็นที่สิ้นสุด และหากสมาชิกท่านใดละเมิดกฏข้อตกลงในการใช้บอร์ดข้อใดข้อหนึ่ง จะต้องได้รับบทลงโทษตามที่กำหนดไว้ รายละเอียดของการเตือนที่เพิ่มขึ้นมา เตือน 10% จะยังไม่โดนแบน เตือน 20% แบน 3 วัน เตือน 30% แบน 7 วัน เตือน 40% แบน 14 วัน เตือน 50% แบน 20 วัน เตือน 60% แบน 30 วัน เตือน 70% แบน 45 วัน เตือน 80% แบน 60 วัน เตือน 90% แบน 3 เดือน *************************
×
×
  • Create New...

Important Information

FM-Thai.com uses cookies, by using our website you agree to our use of cookies as described in our Privacy Policy We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.