Jump to content
Sign in to follow this  
rockmanxxx

แปล club facilities

Recommended Posts

club facilities-สิ่งอำนวยความสะดวกของสโมสร

สิ่งอำนวยความสะดวกของสโมสรที่จำเป็นสำหรับการพัฒนานักเตะ และสิ่งต่างๆของสโมสรที่คุณจำเป็นต้องพัฒนาให้ถึงระดับสูงสุด คุณสามารถร้องขอการปรับปรุงสิ่งต่างๆของสโมสรได้จากผู้บริหารของสโมสร โดยไปทำการร้องขอเรื่องนี้ได้ที่หน้า board ก่อนการร้องขอสิ่งต่างๆต้องดูระดับความสำคัญของคุณที่มีต่อสโมสร และระดับการเงินของสโมสรด้วยว่ามีมากพอหรือเปล่า ไม่เช่นนั้นการร้องขออาจไม่ประสบความสำเร็จ และขอแนะนำว่าควรเคารพและระมัดระวังผู้บริหารให้มาก อย่าร้องขอสิ่งต่างๆแบบหักหาญดื้อดึงจนเกินไปไม่งั้นคุณอาจต้องเก็บกระเป๋าไปหางานใหม่ที่สโมสรอื่น

ด้านล่างนี้คือรายละเอียดแต่ละอย่างของสิ่งอำนวยความสะดวกในสโมสร สำหรับใช้พัฒนานักเตะในสโมสรที่สามารถมีได้

training facilities-อุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกซ้อมของทีมชุดใหญ่
ส่วนนี้มีผลกับระดับการฝึกซ้อมของนักเตะชุดใหญ่ว่าจะพัฒนาค่าพลังความสามารถได้เร็วแค่ไหน
ระดับของ training facilities เรียงลำดับจากดีที่สุดไปหาแย่ที่สุด
state of the art อุปกรณ์การฝึกซ้อมลํ้าสมัย สุดยอดเทคโนโลยีด้านการกีฬา
excellent อุปกรณ์การฝึกซ้อมยอดเยี่ยมดีเลิศ
great อุปกรณ์การฝึกซ้อมครบครัน (ตั้งแต่ระดับนี้ขึ้นไปคือมีอุปกรณ์ฝึกซ้อมทุกอย่าง เพียงแต่ว่าของที่มีดีมากแค่ไหน เช่นจักรยานที่เอาไว้ปั่นยี่ห้อดีราคาแพงแค่ไหน)
impressive อุปกรณ์การฝึกซ้อมอยู่ในระดับน่าประทับใจ (ตั้งแต่ระดับนี้ลงไปอาจมีอุปกรณ์ไม่ครบทุกอย่าง)
good อุปกรณ์การฝึกซ้อมดี
average อุปกรณ์การฝึกซ้อมปกติทั่วไป
adequate อุปกรณ์การฝึกซ้อม เพียงพอกับความจำเป็นสำหรับการฝึก
below average อุปกรณ์การฝึกซ้อมตํ่ากว่าระดับมาตรฐาน
basic อุปกรณ์การฝึกซ้อมขั้นพื้นฐาน
poor อุปกรณ์การฝึกซ้อมแย่

ส่วนนี้ไปร้องขอจากบอร์ดได้ตรงหัวข้อ facilities

*หมายเหตุ นักเตะทีมสำรองจะใช้ร่วมกันกับนักเตะชุดใหญ่*

youth facilities-อุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกซ้อมของทีมเยาวชน
ส่วนนี้มีผลกับระดับการฝึกซ้อมของนักเตะชุดเยาวชนว่าจะพัฒนาค่าพลังความสามารถได้เร็วแค่ไหน
ระดับของ youth facilities เรียงลำดับจากดีที่สุดไปหาแย่ที่สุด
top อุปกรณ์การฝึกซ้อมระดับสูงสุด
excellent อุปกรณ์การฝึกซ้อมยอดเยี่ยมดีเลิศ
superb อุปกรณ์การฝึกซ้อมดีเยี่ยม
great อุปกรณ์การฝึกซ้อมครบครัน (ตั้งแต่ระดับนี้ขึ้นไปคือมีทุกอย่าง เพียงแต่ว่าของที่มีดีมากแค่ไหน เช่นจักรยานที่เอาไว้ปั่นยี่ห้อดีราคาแพงแค่ไหน)
good อุปกรณ์การฝึกซ้อมดี (ตั้งแต่ระดับนี้ลงไปอาจมีอุปกรณ์ไม่ครบทุกอย่าง)
average อุปกรณ์การฝึกซ้อมปกติทั่วไป
adequate อุปกรณ์การฝึกซ้อม เพียงพอกับความจำเป็นสำหรับการฝึก
below average อุปกรณ์การฝึกซ้อมตํ่ากว่าระดับมาตรฐาน
poor อุปกรณ์การฝึกซ้อมแย่
basic อุปกรณ์การฝึกซ้อมขั้นพื้นฐาน

*ลำดับไม่เหมือนทีมชุดใหญ่ ไม่ได้เรียงผิดเด้อ*

ส่วนนี้ไปร้องขอจากบอร์ดได้ตรงหัวข้อ facilities

*หมายเหตุ นักเตะทีมสำรองจะใช้ร่วมกันกับนักเตะชุดเยาวชน ง่ายๆคือทีมสำรองจะใช้อุปกรณ์ร่วมกับชุดใหญ่บ้างกับชุดเยาวชนบ้าง*

junior coaching-การคัดเลือกเยาวชนท้องถิ่นเข้าสู่อคาเดมี่ของสโมสร
ตามระบบเกมจะมีนักเตะเยาวชนของสโมสรที่ยังไม่ได้เข้าอคาเดมี่ คือเป็นนักเตะที่เราไม่สามารถมองเห็นได้เลย มันยังไม่เกิดในเกมนั่นล่ะ พวกนี้แหละจะเกิดปีละครั้งแล้วแต่ว่าประเทศนั้นๆจะตั้งค่าไว้ให้เกิดวันไหน ถ้าระดับ junior coaching สูงเด็กท้องถิ่นที่เกิดใหม่ในทีมเราจะมีการสุ่มค่าพลังให้เยอะ แต่ก็ไม่แน่เสมอไป หากทีมงานสต๊าฟชุดเยาวชนของคุณมีค่าพลังน้อยก็จะเกิดเหตุการณ์ ตาไม่ถึง ตาดีได้ตาร้ายเสีย ไปคว้าเอาเด็กท้องถิ่นที่มีค่าพลังน้อยเข้าสู่อคาเดมี่ แต่ยังไงก็ตามถ้าระดับ junior coaching สูงก็มีโอกาสได้เด็กเกิดใหม่ในทีมพลังเยอะกว่าระดับ junior coaching ตํ่า
ระดับของ junior coaching เรียงลำดับจากดีที่สุดไปหาแย่ที่สุด
exceptional ดีเป็นพิเศษ (คงหาเด็กได้ถึงพวกระดับโรงเรียนกีฬาหรือเด็กมีพรสวรรค์สูงๆ)
excellent ยอดเยี่ยมดีเลิศ
good ดี
average ปกติทั่วไป
adequate เพียงพอกับความจำเป็นสำหรับทีม
basic พื้นฐาน
minimal ตํ่าสุด (คงประมาณหาได้แค่เด็กเตะบอลข้างถนน-*-)

ส่วนนี้ไปร้องขอจากบอร์ดได้ตรงหัวข้อ finance

youth recruitment-การคัดเลือกเยาวชนต่างประเทศเข้าสู่อคาเดมี่ของสโมสร
คล้ายอันบนแต่อันนี้คือนำเข้าเยาวชนจากต่างประเทศ เป็นลักษณะศูนย์ฝึกเยาวชนตามต่างประเทศ เช่นอาเซนอลมาเปิดอคาเดมี่ในไทย ทางสโมสรก็จะส่งสต๊าฟไปทุกๆมุมโลกเพื่อเฟ้นหาเยาวชนเข้าสู่อาเดมี่ของสโมสร ยิ่งมีระดับ youth recruitment สูงก็จะหาเยาวชนจากต่างประเทศได้ครอบคลุมทุกๆประเทศได้ดียิ่งขึ้น ข้อนี้มีตัวแปรตรงทีมงานสต๊าฟชุดเยาวชนต้องเป็นคนต่างประเทศด้วย สต๊าฟชาวต่างประเทศก็จะไปหาจากประเทศตัวเอง เช่นอยากได้เด็กบราซิลเกิดในทีมก็ต้องมีสต๊าฟเป็นคนบราซิล หรือตัวเราเองเป็นคนสัญชาตินั้นๆ เช่นตัวเราสัญชาติไทยก็จะมีเด็กไทยเกิดในทีม โดยที่เด็กเกิดใหม่ในทีมจะถือสัญชาติที่2ตามสโมสรที่สังกัดนั้นๆว่าเป็นสโมสรของประเทศอะไร และตัวแปรอีกอันคือแต่ละประเทศจะมีเด็กเกิดใหม่พลังไม่เท่ากัน อย่างไทยก็จะมีเด็กเกิดใหม่ที่ค่าพลังน้อย กี่ปีกี่ชาติเกิดมากี่รุ่นก็พลังน้อยอยู่อย่างนั้น หรือระดับ youth recruitment ตํ่าก็จะได้เด็กต่างประเทศที่มีค่าพลังตํ่าเกิดในทีม แต่ก็เช่นกันว่าไม่แน่นอนเช่นนี้เสมอไป อาจมีช้างเผือกเกิดมาก็เป็นได้
ระดับของ youth recruitment เรียงลำดับจากดีที่สุดไปหาแย่ที่สุด
extensive มีศูนย์ฝึกเยาวชนครอบคลุมทั่วทุกมุมโลก
well established มีศูนย์ฝึกเยาวชนตามต่างประเทศเยอะมากๆ
established มีศูนย์ฝึกเยาวชนตามต่างประเทศเยอะพอสมควร
above average มีศูนย์ฝึกเยาวชนตามต่างประเทศมากกว่าปกติทั่วไป
average มีศูนย์ฝึกเยาวชนตามต่างประเทศปกติทั่วไป
fairly basic มีศูนย์ฝึกเยาวชนตามต่างประเทศพอสมควร
basic มีศูนย์ฝึกเยาวชนตามต่างประเทศในระดับพื้นฐาน
limited มีศูนย์ฝึกเยาวชนตามต่างประเทศอย่างจำกัด

ส่วนนี้ไปร้องขอจากบอร์ดได้ตรงหัวข้อ networking

youth level-ระดับการแข่งขันของทีมเยาวชน
มีเฉพาะลีกอังกฤษและเป็นส่วนหนึ่งของพรีเมียร์ลีก
เป็นการแข่งขันของลีกระดับ U21 กับ U18 ในอังกฤษ ระดับของ youth level เป็นตัวกำหนดการแข่งว่าจะต้องไปแข่งกับทีมจากลีกระดับไหน ถ้าระดับ1คือได้แข่งกับลีกสูงสุด ระดับ0ได้ไปแข่งกับลีกตํ่าๆ ซึ่งการแข่งของทีม U21 กับ U18 นั้นมีผลกับการพัฒนาฝีเท้าของนักเตะ ถ้าได้แข่งกับทีมในลีกสูงๆก็ยิ่งจะช่วยพัฒนาฝีเท้าของนักเตะได้ไว เหมือนเตะกับทีมเก่งนักเตะก็ยิงพัฒนาได้ไว ไปเตะกับทีมอ่อนเตะยังไงก็ขนะฝีเท้าก็ยากที่จะพัฒนา ถ้าระดับ1ก็ประมาณเตะกับทีมในลีกเดียวกันและทีมในลีกตํ่ากว่า1ขั้น
ระดับของ youth level เรียงลำดับจากดีที่สุดไปหาแย่ที่สุด
1
2
3
4
0

ส่วนนี้ไปร้องขอจากบอร์ดได้ตรงหัวข้อ facilities

ทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจในการพัฒนาทีมเพื่ออนาคตของสโมสรได้ การมีแมวมองที่เก่งๆ และซื้อนักเตะเก่งๆเข้าสู่ทีม ก็ช่วยในการดึงดูดดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์สูงๆมาเกิดในทีมได้เหมือนกัน หาก youth recruitment ของทีมคุณอยู่ในระดับตํ่าจบแล้ว *-* การแปลอาจจะไม่ได้ตามเว็บฝรั่งว่าไว้ทุกคำ แต่พยายามแปลให้อ่านง่ายที่สุดละครับ บางประโยคก็แปลตามฝรั่งว่า บางประโยคก็สำนวนผมเพิ่มเติมเองปนๆกันไป พอดีว่างๆเลยแปลเฉพาะข้อ3 แปลหมดไม่ไหวเยอะเกิน *-* และผมก็ได้เพิ่มเติมข้อมูลเท่าที่ไปหามาจากที่ต่างๆเอาไว้ด้วย หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน ผิดพลาดตรงไหนขออภัยครับ

แปลจาก
http://www.guidetofootballmanager.com/squad/player-development

ผู้แปลและเรียบเรียง พี่นก อังคาร
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

FM-Thai.com uses cookies, by using our website you agree to our use of cookies as described in our Privacy Policy We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.