Jump to content
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
Sign in to follow this  
อายะ

ขั้นตอนการลงไฟล์เสริมต่างๆ ของ Fm2009

Recommended Posts

ขั้นตอนการลงไฟล์ Tactic

 

ก่อนอื่นให้คุณดาวโหลดไฟล์ Tactic ที่ต้องการมาก่อนนะครับ จากภาพด้านล่างผมยกตัวอย่าง Tactic 4-2-3-1 KasatO v1 นะครับ ดาวโหลดมาได้แล้วก็จะได้หน้าตาของไฟล์แบบภาพด้านล่างซึ่งเป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดเอาไว้

อยู่

 

Posted Image

 

ให้ใช้โปรแกรมสำหรับแตกไฟล์ ทำการเปิดไฟล์ที่ดาวโหลดมาได้ จะได้แบบภาพด้านล่าง จะเห็นได้ว่าข้างในจะมีไฟล์นามสกุล .tac อยู่ด้วย นั่นคือไฟล์ Tactic ของเกม Fm นั่นเอง ซึ่งไฟล์ Tactic ทุกตัวจะต้องมีนามสกุล .tac นะครับ

 

Posted Image

 

นำไฟล์ .tac ที่แตกออกมาได้ไปลงยังโฟลเดอร์ย่อย My Documents ---> Sports Interactive ---> Football Manager 2009 ---> tactics สำหรับคนไหนที่เปิดเข้าไปตามที่อยู่ย่อย My Documents ---> Sports Interactive ---> Football Manager 2009 แล้วไม่พบโฟลเดอร์ tactics สามารถสร้างขึ้นมาเองได้เลย

 

Posted Image

 

หลังจากนั้นให้เปิดตัวเกมขึ้นมา แล้วทำการโหลดเซฟเกมที่คุณต้องการขึ้นมา แล้วเลือกที่เมนู Manager ---> ทีมที่คุณคุมอยู่ ---> Tactics

 

Posted Image

 

หน้าต่างของเกมจะเข้าสู่ส่วนของ Tactic แบบภาพด้านล่าง

 

Posted Image

 

ให้ดูตรงเมนูทางด้านขวามือ ให้เลือกที่เมนู Tactic แบบภาพด้านล่าง

 

Posted Image

 

แล้วเลือกที่เมนูย่อย Achived Tactics แล้วจะมีชื่อไฟล์แสดงให้เห็นอยู่ด้านข้าง จากภาพด้านล่างจะแสดงชื่อไฟล์ Tactic ที่ชื่อว่า 4-2-3-1 KasatO v1 ซึ่งเป็นไฟล์ตัวเดียวกับที่ลงไปแล้วก่อนหน้านี้

 

Posted Image

 

ถ้าเราเลือกที่ชื่อไฟล์ 4-2-3-1 KasatO v1 ที่ว่า หน้าตาของไอค่อนและรายละเอียดต่างๆ ตามภาพด้านล่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามไฟล์ Tactic ที่เราได้เลือกเอาไว้ รวมถึงชื่อของไฟล์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามไฟล์ที่เราเลือกอีกด้วย ทำให้เราทราบว่าตอนนี้เราเลือกใช้ Tactic ตัวไหนอยู่

 

Posted Image

 

แต่ถ้าตัวเกมของใครเวลาเลือกที่เมนูย่อย Archived Tactics แล้วไม่มีไฟล์แสดงให้เลือก ให้คุณเลือกที่เมนูย่อย Edit Tactics... แทน

 

Posted Image

 

หลังจากนั้น ตัวเกมจะเข้ามายังหน้าต่างใหม่ในส่วนของ Edit Tactics ให้คุณเลือกที่ปุ่ม Import ที่อยู่ด้านล่างทางฝั่งซ้ายมือตามแบบภาพด้านล่าง

 

Posted Image

 

แล้วหน้าต่างเล็กๆ สำหรับให้คุณเลือกไฟล์ก็จะแสดงขึ้นมา ซึ่งจากภาพด้านล่างจะแสดงให้เห็นว่ามีไฟล์ 4-2-3-1 KasatO v1 อยู่ ซึ่งก็คือไฟล์ที่เราได้ลงเอาไว้ในตอนแรกนั่นเอง

 

Posted Image

 

ให้ทำการเลือกที่ไฟล์ที่เราต้องการใช้งาน จากตัวอย่างภาพด้านล่างผมเลือกที่ไฟล์ 4-2-3-1 KasatO v1 พอเลือกไฟล์ที่ต้องการได้แล้ว ให้กดที่ปุ่ม Select ที่อยู่ด้านล่างทางฝั่งขวามือ เพื่อให้ตัวเกมเพิ่มไฟล์ที่เราเลือกเข้าไปในเกม

 

Posted Image

 

หลังจากนั้นตัวเกมจะกลับมายังหน้าต่าง Edit Tactics อีกครั้ง จะเห็นได้ว่าไฟล์ทีเ่ราได้เลือกเอาไว้แสดงในหน้าต่างนี้แล้ว ในหน้าต่างส่วนนี้เราสามารถเลือก Import ไฟล์ .tac เข้ามาได้หลายๆ ไฟล์เลยนะครับ แค่เราทำตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ไปเรื่อยๆ ก็จะสามารถนำไฟล์ .tac เข้ามาได้เรื่อยๆ

 

ถ้าเราคิดว่าเรานำเข้าไฟล์ .tac พอแล้ว ก็ให้กดที่ปุ่ม OK ที่อยู่ด้านล่างทางขวามือต่อได้เลย

 

Posted Image

 

แล้วตัวเกมจะกลับมายังหน้าต่างหลักของ Tactic อีกครั้ง คราวนี้ให้คุณลองเลือกที่เมนู Tactic อีกครั้ง จะเห็นได้ว่าคราวนี้ชื่อไฟล์ .tac ที่เราได้เลือก Import เข้ามาในตอนแรก จะปรากฎอยู่ใต้เมนู Archived Tactics แล้ว คุณสามารถเลือก Tactic ที่ต้องการจากส่วนนี้ได้เลย

 

Posted Image

 

อันนี้เป็นภาพสำหรับคนที่เปิดเข้าไปแล้วไม่มีโฟลเดอร์ย่อย tactics นะครับ สามารถสร้างโฟลเดอร์ย่อยสำหรับเก็บไฟล์เสริมแต่ละอย่างเองได้เลย

 

Posted Image

 

********************************************************************************

 

ขั้นตอนการลงไฟล์ Training

 

 

ก่อนอื่นให้คุณดาวโหลดไฟล์ Training ที่ต้องการมาก่อนนะครับ จากภาพด้านล่างผมยกตัวอย่าง Tug's Training นะครับ ดาวโหลดมาได้แล้วก็จะได้หน้าตาของไฟล์แบบภาพด้านล่างซึ่งเป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดเอาไว้

อยู่

 

Posted Image

 

ให้ใช้โปรแกรมสำหรับแตกไฟล์ ทำการเปิดไฟล์ที่ดาวโหลดมาได้ จะได้แบบภาพด้านล่าง จะเห็นได้ว่าข้างในจะมีไฟล์นามสกุล .tsh อยู่ด้วย นั่นคือไฟล์ Training ของเกม Fm นั่นเอง ซึ่งไฟล์ Training ทุกตัวจะต้องมีนามสกุล .tsh นะครับ

 

Posted Image

 

นำไฟล์ .tsh ที่แตกออกมาได้ไปลงยังโฟลเดอร์ย่อย My Documents ---> Sports Interactive ---> Football Manager 2009 ---> schedules สำหรับคนไหนที่เปิดเข้าไปตามที่อยู่ย่อย My Documents ---> Sports Interactive ---> Football Manager 2009 แล้วไม่พบโฟลเดอร์ schedules สามารถสร้างขึ้นมาเองได้เลย

 

Posted Image

 

หลังจากนั้นให้เปิดตัวเกมขึ้นมา แล้วทำการโหลดเซฟเกมที่คุณต้องการขึ้นมา แล้วเลือกที่เมนู Manager ---> ทีมที่คุณคุมอยู่ ---> Training

 

Posted Image

 

หน้าต่างของเกมจะเข้าสู่ส่วนของ Training แบบภาพด้านล่าง

 

Posted Image

 

ให้เลือกที่เมนู Schedules ---> Edit Schedules... เพื่อทำการเพิ่มไฟล์ Training ที่เราต้องการเข้ามาในเกม

 

http://i171.photobucket.com/albums/u282/shorkung/review/tac_train09/train_6.gif

 

หลังจากนั้นตัวเกมจะเข้าสู่หน้าต่าง Edit Schedules แบบภาพด้านล่าง ให้เลือกที่ปุ่ม Import ที่อยู่ด้านล่างทางฝั่งซ้ายมือ

 

http://i171.photobucket.com/albums/u282/shorkung/review/tac_train09/train_7.gif

 

แล้วหน้าต่างเล็กๆ สำหรับให้คุณเลือกไฟล์ก็จะแสดงขึ้นมา ซึ่งจากภาพด้านล่างจะแสดงให้เห็นว่ามีไฟล์อยู่ 2 ไฟล์ ซึ่งก็คือไฟล์ที่เราได้ลงเอาไว้ในตอนแรกนั่นเอง

 

http://i171.photobucket.com/albums/u282/shorkung/review/tac_train09/train_8.gif

 

ให้ทำการเลือกที่ไฟล์ที่เราต้องการใช้งาน จากตัวอย่างภาพด้านล่างผมเลือกที่ไฟล์ Tug's Training 2009 พอเลือกไฟล์ที่ต้องการได้แล้ว ให้กดที่ปุ่ม Select ที่อยู่ด้านล่างทางฝั่งขวามือ เพื่อให้ตัวเกมเพิ่มไฟล์ที่เราเลือกเข้าไปในเกม

 

http://i171.photobucket.com/albums/u282/shorkung/review/tac_train09/train_9.gif

 

หลังจากนั้นตัวเกมจะกลับมายังหน้าต่าง Edit Schedules อีกครั้ง จะเห็นได้ว่าไฟล์ทีเ่ราได้เลือกเอาไว้แสดงในหน้าต่างนี้แล้ว โดยจะมีแบ่งออกเป็นไฟล์ย่อยๆ ตามตำแหน่งของนักเตะ

 

หลังจากนั้นถ้าเราต้องการ Import ไฟล์ .tsh เข้ามาเพิ่มเติมอีก เราก็ทำแบบเดิมคือกดที่ปุ่ม Import ที่อยู่ด้านล่างทางฝั่งซ้ายมือ

 

http://i171.photobucket.com/albums/u282/shorkung/review/tac_train09/train_10.gif

 

แล้วทำการเลือกไฟล์ใหม่ที่ต้องการเพิ่มเติม จากภาพผมเลือกไฟล์ที่ชื่อ Tug's Training 2009 (Youth) แล้วกดที่ปุ่ม Select เพื่อตกลงเลือกไฟล์ที่ได้ทำการเลือกเอาไว้

 

http://i171.photobucket.com/albums/u282/shorkung/review/tac_train09/train_11.gif

 

หลังจากนั้นตัวเกมจะกลับมายังหน้าต่าง Edit Schedules อีกครั้ง จะเห็นได้ว่าตัวเลือกในหน้าต่างนี้มีเพิ่มขึ้นมามากขึ้นจากเดิม

 

ถ้าเราคิดว่าเรานำเข้าไฟล์ .tsh พอแล้ว ก็ให้กดที่ปุ่ม OK ที่อยู่ด้านล่างทางขวามือต่อได้เลย

 

http://i171.photobucket.com/albums/u282/shorkung/review/tac_train09/train_12.gif

 

จากนั้นไฟล์ Training ที่เราได้ทำการ Import เข้ามาก็จะแสดงตรงส่วนซ้ายมือแบบภาพด้านล่าง

 

http://i171.photobucket.com/albums/u282/shorkung/review/tac_train09/train_13.gif

 

เวลาเราต้องการเลือกให้นักเตะในทีมของเราคนไหน เลือกการฝึกซ้อมแบบไหน ให้ดูตรงส่วนล่างของหน้าจอที่ว่านะครับ ที่มีรายชื่อของนักเตะแต่ละคนในทีม ข้างหน้าชื่อของนักเตะคนนั้น จะมีชื่อของการฝึกซ้อมแสดงอยู่ ตัวอย่างจากภาพด้านล่างเป็นของ William Gallas ซึ่งมีการฝึกซ้อมแบบ General อยู่ ผมต้องการเปลี่ยนให้ William Gallas เปลี่ยนมาฝึกซ้อมกับการฝึกซ้อมที่ชื่อ TT Defenders ผมก็ทำการกดที่คำว่า General แล้วจะมีเมนูแบบเลื่อนลงมาด้านล่างให้เห็น แล้วผมก็เลือกที่ตัวเลือกย่อย TT Defenders

 

http://i171.photobucket.com/albums/u282/shorkung/review/tac_train09/train_14.gif

 

หลังจากนั้น ข้างหน้าชื่อของ William Gallas จะเปลี่ยนจากชื่อการฝึกซ้อม General มาเป็น TT Defenders แทน ถ้าต้องการเปลี่ยนนักเตะคนไหนให้ไปฝึกซ้อมกับการฝึกซ้อมแบบไหนก็เลือกแบบนี้ได้เลยนะ

ครับ

 

http://i171.photobucket.com/albums/u282/shorkung/review/tac_train09/train_15.gif

 

ต่อมา เรามาดูในส่วนของ Coach ในทีมของเรากันนะครับ ให้ดูที่เมนูด้านข้าง ให้เลือกที่เมนูย่อย Coaches โดยจะมีให้เลือกว่าจะเป็นโค้ชของทีมชุดใหญ่ (Senior) หรือชุดเล็ก (Youth)

 

http://i171.photobucket.com/albums/u282/shorkung/review/tac_train09/train_16.gif

 

หลังจากที่เลือกเข้ามาแล้ว จะได้แบบภาพข้างล่าง โดยหน้าต่างนี้จะแบ่งรายละเอียดออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน

 

http://i171.photobucket.com/albums/u282/shorkung/review/tac_train09/train_17.gif

 

ส่วนทางฝั่งซ้ายมือบน จะแสดงรายละเอียดของโค้ชแต่ละคนในทีมของเรา

 

http://i171.photobucket.com/albums/u282/shorkung/review/tac_train09/train_18.gif

 

ส่วนทางฝั่งขวามือบน จะแสดงรายละเอียดของการฝึกซ้อมของโค้ชแต่ละคน โดยเราสามารถเลือกให้โค้ชคนนั้นฝึกการฝึกซ้อมแบบไหนก็ได้ตามที่เราต้องการ เลือกได้โดยการติ๊กถูกหน้าชื่อการฝึกซ้อมแต่ละอย่าง โดยข้างหลังของการฝึกซ้อมแต่ละอย่างจะแสดงถึงจำนวนดาวสูงสุดที่โค้ชคนนั้นสามารถฝึกไ

ด้ ในส่วนนี้แนะนำให้เลือกฝึกการฝึกซ้อมเพียงแค่ 1 อย่างต่อโค้ช 1 คนเท่านั้น เพื่อให้การฝึกซ้อมนั้นๆ ได้จำนวนดาวมากที่สุด

 

http://i171.photobucket.com/albums/u282/shorkung/review/tac_train09/train_19.gif

 

ในส่วนล่างสุดจะเป็นรายละเอียดโดยรวมของการฝึกซ้อมทั้งทีม

 

http://i171.photobucket.com/albums/u282/shorkung/review/tac_train09/train_20.gif

 

หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย
ขอบคุณขอรับ

 

เยี่ยมจริงๆ

Share this post


Link to post
Share on other sites
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt

ขั้นตอนการลงไฟล์ Tactic

 

ก่อนอื่นให้คุณดาวโหลดไฟล์ Tactic ที่ต้องการมาก่อนนะครับ จากภาพด้านล่างผมยกตัวอย่าง Tactic 4-2-3-1 KasatO v1 นะครับ ดาวโหลดมาได้แล้วก็จะได้หน้าตาของไฟล์แบบภาพด้านล่างซึ่งเป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดเอาไว้

อยู่

 

Posted Image

 

ให้ใช้โปรแกรมสำหรับแตกไฟล์ ทำการเปิดไฟล์ที่ดาวโหลดมาได้ จะได้แบบภาพด้านล่าง จะเห็นได้ว่าข้างในจะมีไฟล์นามสกุล .tac อยู่ด้วย นั่นคือไฟล์ Tactic ของเกม Fm นั่นเอง ซึ่งไฟล์ Tactic ทุกตัวจะต้องมีนามสกุล .tac นะครับ

 

Posted Image

 

นำไฟล์ .tac ที่แตกออกมาได้ไปลงยังโฟลเดอร์ย่อย My Documents ---> Sports Interactive ---> Football Manager 2009 ---> tactics สำหรับคนไหนที่เปิดเข้าไปตามที่อยู่ย่อย My Documents ---> Sports Interactive ---> Football Manager 2009 แล้วไม่พบโฟลเดอร์ tactics สามารถสร้างขึ้นมาเองได้เลย

 

Posted Image

 

หลังจากนั้นให้เปิดตัวเกมขึ้นมา แล้วทำการโหลดเซฟเกมที่คุณต้องการขึ้นมา แล้วเลือกที่เมนู Manager ---> ทีมที่คุณคุมอยู่ ---> Tactics

 

Posted Image

 

หน้าต่างของเกมจะเข้าสู่ส่วนของ Tactic แบบภาพด้านล่าง

 

Posted Image

 

ให้ดูตรงเมนูทางด้านขวามือ ให้เลือกที่เมนู Tactic แบบภาพด้านล่าง

 

Posted Image

 

แล้วเลือกที่เมนูย่อย Achived Tactics แล้วจะมีชื่อไฟล์แสดงให้เห็นอยู่ด้านข้าง จากภาพด้านล่างจะแสดงชื่อไฟล์ Tactic ที่ชื่อว่า 4-2-3-1 KasatO v1 ซึ่งเป็นไฟล์ตัวเดียวกับที่ลงไปแล้วก่อนหน้านี้

 

Posted Image

 

ถ้าเราเลือกที่ชื่อไฟล์ 4-2-3-1 KasatO v1 ที่ว่า หน้าตาของไอค่อนและรายละเอียดต่างๆ ตามภาพด้านล่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามไฟล์ Tactic ที่เราได้เลือกเอาไว้ รวมถึงชื่อของไฟล์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามไฟล์ที่เราเลือกอีกด้วย ทำให้เราทราบว่าตอนนี้เราเลือกใช้ Tactic ตัวไหนอยู่

 

Posted Image

 

แต่ถ้าตัวเกมของใครเวลาเลือกที่เมนูย่อย Archived Tactics แล้วไม่มีไฟล์แสดงให้เลือก ให้คุณเลือกที่เมนูย่อย Edit Tactics... แทน

 

Posted Image

 

หลังจากนั้น ตัวเกมจะเข้ามายังหน้าต่างใหม่ในส่วนของ Edit Tactics ให้คุณเลือกที่ปุ่ม Import ที่อยู่ด้านล่างทางฝั่งซ้ายมือตามแบบภาพด้านล่าง

 

Posted Image

 

แล้วหน้าต่างเล็กๆ สำหรับให้คุณเลือกไฟล์ก็จะแสดงขึ้นมา ซึ่งจากภาพด้านล่างจะแสดงให้เห็นว่ามีไฟล์ 4-2-3-1 KasatO v1 อยู่ ซึ่งก็คือไฟล์ที่เราได้ลงเอาไว้ในตอนแรกนั่นเอง

 

Posted Image

 

ให้ทำการเลือกที่ไฟล์ที่เราต้องการใช้งาน จากตัวอย่างภาพด้านล่างผมเลือกที่ไฟล์ 4-2-3-1 KasatO v1 พอเลือกไฟล์ที่ต้องการได้แล้ว ให้กดที่ปุ่ม Select ที่อยู่ด้านล่างทางฝั่งขวามือ เพื่อให้ตัวเกมเพิ่มไฟล์ที่เราเลือกเข้าไปในเกม

 

Posted Image

 

หลังจากนั้นตัวเกมจะกลับมายังหน้าต่าง Edit Tactics อีกครั้ง จะเห็นได้ว่าไฟล์ทีเ่ราได้เลือกเอาไว้แสดงในหน้าต่างนี้แล้ว ในหน้าต่างส่วนนี้เราสามารถเลือก Import ไฟล์ .tac เข้ามาได้หลายๆ ไฟล์เลยนะครับ แค่เราทำตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ไปเรื่อยๆ ก็จะสามารถนำไฟล์ .tac เข้ามาได้เรื่อยๆ

 

ถ้าเราคิดว่าเรานำเข้าไฟล์ .tac พอแล้ว ก็ให้กดที่ปุ่ม OK ที่อยู่ด้านล่างทางขวามือต่อได้เลย

 

Posted Image

 

แล้วตัวเกมจะกลับมายังหน้าต่างหลักของ Tactic อีกครั้ง คราวนี้ให้คุณลองเลือกที่เมนู Tactic อีกครั้ง จะเห็นได้ว่าคราวนี้ชื่อไฟล์ .tac ที่เราได้เลือก Import เข้ามาในตอนแรก จะปรากฎอยู่ใต้เมนู Archived Tactics แล้ว คุณสามารถเลือก Tactic ที่ต้องการจากส่วนนี้ได้เลย

 

Posted Image

 

อันนี้เป็นภาพสำหรับคนที่เปิดเข้าไปแล้วไม่มีโฟลเดอร์ย่อย tactics นะครับ สามารถสร้างโฟลเดอร์ย่อยสำหรับเก็บไฟล์เสริมแต่ละอย่างเองได้เลย

 

Posted Image

 

********************************************************************************

 

ขั้นตอนการลงไฟล์ Training

 

 

ก่อนอื่นให้คุณดาวโหลดไฟล์ Training ที่ต้องการมาก่อนนะครับ จากภาพด้านล่างผมยกตัวอย่าง Tug's Training นะครับ ดาวโหลดมาได้แล้วก็จะได้หน้าตาของไฟล์แบบภาพด้านล่างซึ่งเป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดเอาไว้

อยู่

 

Posted Image

 

ให้ใช้โปรแกรมสำหรับแตกไฟล์ ทำการเปิดไฟล์ที่ดาวโหลดมาได้ จะได้แบบภาพด้านล่าง จะเห็นได้ว่าข้างในจะมีไฟล์นามสกุล .tsh อยู่ด้วย นั่นคือไฟล์ Training ของเกม Fm นั่นเอง ซึ่งไฟล์ Training ทุกตัวจะต้องมีนามสกุล .tsh นะครับ

 

Posted Image

 

นำไฟล์ .tsh ที่แตกออกมาได้ไปลงยังโฟลเดอร์ย่อย My Documents ---> Sports Interactive ---> Football Manager 2009 ---> schedules สำหรับคนไหนที่เปิดเข้าไปตามที่อยู่ย่อย My Documents ---> Sports Interactive ---> Football Manager 2009 แล้วไม่พบโฟลเดอร์ schedules สามารถสร้างขึ้นมาเองได้เลย

 

Posted Image

 

หลังจากนั้นให้เปิดตัวเกมขึ้นมา แล้วทำการโหลดเซฟเกมที่คุณต้องการขึ้นมา แล้วเลือกที่เมนู Manager ---> ทีมที่คุณคุมอยู่ ---> Training

 

Posted Image

 

หน้าต่างของเกมจะเข้าสู่ส่วนของ Training แบบภาพด้านล่าง

 

Posted Image

 

ให้เลือกที่เมนู Schedules ---> Edit Schedules... เพื่อทำการเพิ่มไฟล์ Training ที่เราต้องการเข้ามาในเกม

 

http://i171.photobucket.com/albums/u282/shorkung/review/tac_train09/train_6.gif

 

 

หลังจากนั้นตัวเกมจะเข้าสู่หน้าต่าง Edit Schedules แบบภาพด้านล่าง ให้เลือกที่ปุ่ม Import ที่อยู่ด้านล่างทางฝั่งซ้ายมือ

 

http://i171.photobucket.com/albums/u282/shorkung/review/tac_train09/train_7.gif

 

 

แล้วหน้าต่างเล็กๆ สำหรับให้คุณเลือกไฟล์ก็จะแสดงขึ้นมา ซึ่งจากภาพด้านล่างจะแสดงให้เห็นว่ามีไฟล์อยู่ 2 ไฟล์ ซึ่งก็คือไฟล์ที่เราได้ลงเอาไว้ในตอนแรกนั่นเอง

 

http://i171.photobucket.com/albums/u282/shorkung/review/tac_train09/train_8.gif

 

 

ให้ทำการเลือกที่ไฟล์ที่เราต้องการใช้งาน จากตัวอย่างภาพด้านล่างผมเลือกที่ไฟล์ Tug's Training 2009 พอเลือกไฟล์ที่ต้องการได้แล้ว ให้กดที่ปุ่ม Select ที่อยู่ด้านล่างทางฝั่งขวามือ เพื่อให้ตัวเกมเพิ่มไฟล์ที่เราเลือกเข้าไปในเกม

 

http://i171.photobucket.com/albums/u282/shorkung/review/tac_train09/train_9.gif

 

 

หลังจากนั้นตัวเกมจะกลับมายังหน้าต่าง Edit Schedules อีกครั้ง จะเห็นได้ว่าไฟล์ทีเ่ราได้เลือกเอาไว้แสดงในหน้าต่างนี้แล้ว โดยจะมีแบ่งออกเป็นไฟล์ย่อยๆ ตามตำแหน่งของนักเตะ

 

หลังจากนั้นถ้าเราต้องการ Import ไฟล์ .tsh เข้ามาเพิ่มเติมอีก เราก็ทำแบบเดิมคือกดที่ปุ่ม Import ที่อยู่ด้านล่างทางฝั่งซ้ายมือ

 

http://i171.photobucket.com/albums/u282/shorkung/review/tac_train09/train_10.gif

 

แล้วทำการเลือกไฟล์ใหม่ที่ต้องการเพิ่มเติม จากภาพผมเลือกไฟล์ที่ชื่อ Tug's Training 2009 (Youth) แล้วกดที่ปุ่ม Select เพื่อตกลงเลือกไฟล์ที่ได้ทำการเลือกเอาไว้

 

http://i171.photobucket.com/albums/u282/shorkung/review/tac_train09/train_11.gif

 

 

หลังจากนั้นตัวเกมจะกลับมายังหน้าต่าง Edit Schedules อีกครั้ง จะเห็นได้ว่าตัวเลือกในหน้าต่างนี้มีเพิ่มขึ้นมามากขึ้นจากเดิม

 

ถ้าเราคิดว่าเรานำเข้าไฟล์ .tsh พอแล้ว ก็ให้กดที่ปุ่ม OK ที่อยู่ด้านล่างทางขวามือต่อได้เลย

 

http://i171.photobucket.com/albums/u282/shorkung/review/tac_train09/train_12.gif

 

 

จากนั้นไฟล์ Training ที่เราได้ทำการ Import เข้ามาก็จะแสดงตรงส่วนซ้ายมือแบบภาพด้านล่าง

 

http://i171.photobucket.com/albums/u282/shorkung/review/tac_train09/train_13.gif

 

 

เวลาเราต้องการเลือกให้นักเตะในทีมของเราคนไหน เลือกการฝึกซ้อมแบบไหน ให้ดูตรงส่วนล่างของหน้าจอที่ว่านะครับ ที่มีรายชื่อของนักเตะแต่ละคนในทีม ข้างหน้าชื่อของนักเตะคนนั้น จะมีชื่อของการฝึกซ้อมแสดงอยู่ ตัวอย่างจากภาพด้านล่างเป็นของ William Gallas ซึ่งมีการฝึกซ้อมแบบ General อยู่ ผมต้องการเปลี่ยนให้ William Gallas เปลี่ยนมาฝึกซ้อมกับการฝึกซ้อมที่ชื่อ TT Defenders ผมก็ทำการกดที่คำว่า General แล้วจะมีเมนูแบบเลื่อนลงมาด้านล่างให้เห็น แล้วผมก็เลือกที่ตัวเลือกย่อย TT Defenders

 

http://i171.photobucket.com/albums/u282/shorkung/review/tac_train09/train_14.gif

 

 

หลังจากนั้น ข้างหน้าชื่อของ William Gallas จะเปลี่ยนจากชื่อการฝึกซ้อม General มาเป็น TT Defenders แทน ถ้าต้องการเปลี่ยนนักเตะคนไหนให้ไปฝึกซ้อมกับการฝึกซ้อมแบบไหนก็เลือกแบบนี้ได้เลยนะ

ครับ

 

http://i171.photobucket.com/albums/u282/shorkung/review/tac_train09/train_15.gif

 

ต่อมา เรามาดูในส่วนของ Coach ในทีมของเรากันนะครับ ให้ดูที่เมนูด้านข้าง ให้เลือกที่เมนูย่อย Coaches โดยจะมีให้เลือกว่าจะเป็นโค้ชของทีมชุดใหญ่ (Senior) หรือชุดเล็ก (Youth)

 

http://i171.photobucket.com/albums/u282/shorkung/review/tac_train09/train_16.gif

 

 

หลังจากที่เลือกเข้ามาแล้ว จะได้แบบภาพข้างล่าง โดยหน้าต่างนี้จะแบ่งรายละเอียดออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน

 

http://i171.photobucket.com/albums/u282/shorkung/review/tac_train09/train_17.gif

 

 

ส่วนทางฝั่งซ้ายมือบน จะแสดงรายละเอียดของโค้ชแต่ละคนในทีมของเรา

 

http://i171.photobucket.com/albums/u282/shorkung/review/tac_train09/train_18.gif

 

 

ส่วนทางฝั่งขวามือบน จะแสดงรายละเอียดของการฝึกซ้อมของโค้ชแต่ละคน โดยเราสามารถเลือกให้โค้ชคนนั้นฝึกการฝึกซ้อมแบบไหนก็ได้ตามที่เราต้องการ เลือกได้โดยการติ๊กถูกหน้าชื่อการฝึกซ้อมแต่ละอย่าง โดยข้างหลังของการฝึกซ้อมแต่ละอย่างจะแสดงถึงจำนวนดาวสูงสุดที่โค้ชคนนั้นสามารถฝึกไ

ด้ ในส่วนนี้แนะนำให้เลือกฝึกการฝึกซ้อมเพียงแค่ 1 อย่างต่อโค้ช 1 คนเท่านั้น เพื่อให้การฝึกซ้อมนั้นๆ ได้จำนวนดาวมากที่สุด

 

http://i171.photobucket.com/albums/u282/shorkung/review/tac_train09/train_19.gif

 

 

ในส่วนล่างสุดจะเป็นรายละเอียดโดยรวมของการฝึกซ้อมทั้งทีม

 

http://i171.photobucket.com/albums/u282/shorkung/review/tac_train09/train_20.gif

 

หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย

สุโค่ย มากมายครับ ขอบคุณ ขอบคุณ

 

:confident: :confident: :confident:

Share this post


Link to post
Share on other sites

ขอบคุณมากเลยคับได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะเลย

Share this post


Link to post
Share on other sites

ของผมลง logน แล้วมานไม่ยอมขึ้น logo อะ รูปสโมสร นักเตะ ก้อไม่ขึ้น ทามงัยดีอะ สร้าง Folder graphis แล้วด้วยอะ

Share this post


Link to post
Share on other sites

ขอบคุณมากครับ โหลดมาเหมือนกันครับแต่ยังไม่ได้ลงเลย อิอิ

Share this post


Link to post
Share on other sites

โทษนะครับ แล้วโฆษณาเราเอาไว้ตรงไหนครับ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

FM-Thai.com uses cookies, by using our website you agree to our use of cookies as described in our Privacy Policy We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.